Call jueu, La Bisbal d'Empordà

La primera notícia documentada que ens parla dels jueus a la Bisbal data del 1285. De l'aljama de la Bisbal, únicament en resta el carrer del "Call". S'hi accedeix per dues portalades amb arcades, que a la seva època es tancaven per tal d'aïllar-se de la resta de la població.

Font: Ajuntament de La Bisbal d'Empordà

Camí troncal
Brancals